آغاز نمایشگاه ” کتاب دوشنبه ” در اتفاق نویسندگان تاجیکستان

بنا به گزارش تاج نیوز در اتّفاق نویسندگان تاجیکستان نمایشگاه بین‌المللی کتابها تحت عنوان “کتاب دوشنبه” شروع شد.

در نظر است  این نمایشگاه کتابها از ۷ تا ۹ اکتبر ادامه‌ یابد.

در نمایشگاه کتاب آثار ایجادکاران داخلی و خارجی، از جمله-روسیه، ایران، هندوستان، چین، ترکیه، فرانسه، ایالات متحدة امریکا، آلمان، آذربایچان، ترکمنستان و دیگر کشورها به نمایش و فروش گذاشته می‌شوند.

نشانی : شهر دوشنبه. خیابان اسماعیل سامانی، شماره  ۸٫

 

 

 


منبع :http://www.irantajik.com