احداث سد راغون در شرق تاجیکستان

    احداث سد راغون در شرق تاجیکستان که قرار است با ۳۳۵ متر ارتفاع بلندترین سد جهان باشد ۲۹ ۲۹ اکتبر با حضور پرزیدنت امامعلی رحمان به طور رسمی آغاز شد . چشم امید مردم تاجیکستان به این نیروگاه دوخته شده تا شاید به گرفتاری‌های اقتصادی فراوان این کشور پایان دهد.
پرزیدنت امامعلی رحمان امروز شخصأ با لباس کار پشت بولدوزر نشست و در بستن راه  دریا (رودخانه ) ی وخش برای تغییر مسیر آن و آغاز رسمی ادامه عملیات ساخت سد و نیروگاه عظیم راغون شرکت کرد.