ویزای توریستی (الکترونیک)

gerb-300x300

 

  • اعتبار این نوع ویزا به مدت  ۴۵روزاقامت(در بازه زمانی ۳ماه )  می باشد.

 

مدارک مورد نیاز :

  • اصل پاسپورت (اعتبار حداقل ۶ ماه )
  • اسکن صفحه اول پاسپورت

 

توضیحات :

  • ویزا فوق قابل تمدید نمی باشد.
  • نیاز به مهر اویر ندارد.