افتتاح نمايشگاه دائمي كالاها و خدمات جمهوري اسلامي ايران در شهر دوشنبه تاجیکستان

نمايشگاه دائمي كالاها و خدمات جمهوري اسلامي ايران در شهر دوشنبه مورخه ٢٦ارديبهشت ١٣٩٦ با حضور سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در شهر دوشنبه جناب اقاي دكتر فغاني وهيات همراه و سفير سابق جمهوري تاجيكستان در تهران  جناب اقاي رمضان ميرزايف و ساير دوستان تاجيك و ايراني افتتاح گرديد.

هدف از ايجاد اين نمايشگاه ارائه ويتريني از توانمندی هاي جمهوري اسلامي ایران در توليد كالاهاي با كيفيت با قيمت مناسب و ايجاد پل ارتباطي بين توليد كننده گان ايراني و مصرف كنندگان تاجيكي بطور مستقيم و بي واسطه است كه اين باعث پايين امدن قيمت كالا خواهد شد.

حضور دائمي شركتها توليد كننده و شركتهاي خدماتي در نمايشگاه و بازاريابي كالاها و خدمات انها توسط كارشناسان مجرب شركت الماس شرق تاجيكستان انجام ميگردد ،به اين ترتيب كه كالاها بصورت سفارشي از ايران براي  خريدار ارسال و به هيچ وجه دپو و خواب سرمايه نخواهد داشت.

به اميد شكوفايي بيشتر روابط اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان در خاتمه از سفراي محترم جناب اقاي دكتر فغاني (سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در شهر دوشنبه)و جناب اقاي دكتر امام زاده (سفير محترم جمهوري تاجيكستان در تهران) وكليه بزرگوراني كه محبت وحمايت خود را از ما دريغ نكرده اند كمال تشكر را داريم.