معرفی

 gerb-300x300

 دفتر سفارت جمهوری تاجیکستان در مشهد

دفتر سفارت جمهوری تاجیکستان  با مسولیت آقای عبدالرضا محمدی در مورخه ۷۵/۴/۲۶ برابر با July 16, 1996 با توافق جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد  گشایش یافت .

آقای عبدالرضا محمدی-مسئول نمایندگی سفارت جمهوری تاجیکستان در مشهد

      آقای عبدالرضا محمدی – مسئول نمایندگی سفارت               جمهوری تاجیکستان در مشهد

 

وظایف دفتر سفارت کارهای مربوط به تشریفات مهمان های دولتی جمهوری تاجیکستان در مشهد ، پیگیری مشکلات کنسولی اتباع تاجیک درخراسان ، اخذ ویزاجهت شهروندان جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای ایرانی جهت سفر به تاجیکستان و…

3

1

2