نواحی تابع مرکز دوشنبه

 

%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%8711

  • دوشنبه

            این شهر که نامش را مدیون دوشنبه بازارهای معروف آن است، به گواه باستانشناسان بیش از ۲۳۰۰ سال قدمت دارد. نام دوشنبه در شکل امروزی آن نخست در نامۀ خان بلخ به پادشاه روس در سال ۱۶۷۶٫م آمده است.

         چهره شهر به سوی دگرگونی و مدرن شدن در حال حرکت است اما هنوز بناهای دوران شوروی را میتوان در آن دید. همچنین دوشنبه شهر هیکلهای (مجسمه های) شخصیتهای ادبی مشترک یا معاصر تاجیکستان است.

         این شهر به چهار ناحیه (منطقه) تقسیم شده است: ناحیۀ شاه منصور، ناحیۀ اسماعیل سامانی، ناحیه سینا و ناحیۀ فردوسی. کتابخانه ملی تاجیکستان با نام کتابخانه فردوسی، موزه ملی، موزه باستانشناسی و موزه میدان اسماعیل سامانی، میدان امیر اسماعیل سامانی، پارک رودکی، میدان غلبه و… از دیدنی های این شهر است.

        نواحی تابع شامل شهرهای : وحدت، راغون، تورسون زاده. نواحی (شهرستان) : رشت، رودکی، طویل در، تاجیک آباد، فیض آباد، حصار.

  • حصار

           از شهرهای قدیمی تاجیکستان است و در فاصله ۲۰ کیلومتری دوشنبه واقع است و قدمت آن به قرن چهارم میلادی میرسد. از قلعه معروف حصار یک دروازه باقی مانده است. در کنار آن هم دو باب مدرسه علمیه قرار دارند مربوط به قرون ۱۶ و ۱۹ میلادی.

 

 


منبع: نگاهی به تاجیکستان