ولایت بدخشان

 

%d8%a8%d8%af%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86

 

 

  • بدخشان

ولایت کوهستانی خودمختار بدخشان به مرکزیت خاروغ. برخی از نواحی آن: ونج،دروازه، اشکاشیم، مُرغاب، راشت قلعه، روشان و سغانان.

 

  • خاروغ

این شهر مرکز ولایت خودمختار بدخشان است و در ۵۲۷ کیلومتری دوشنبه واقع است.  دارای طبیعتی بکر و زیباست مهمترین چشمه این منطقه ناصرخسرو نام دارد. این شهر با ارتفاع ۲۲۰۰ متر از سطح دریا از سردترین و مرتفعترین شهرهای تاجیکستان است.