ولایت ختلان

%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a8

  • ختلان

ولایت ختلان به مرکزیت قرقان تپه. شهرها و نواحی دیگر آن: کولاب، نارک، باختر، وخش و واسع.

 

  • قرغان تپه

مرکز استان ختلان با فاصلۀ ۱۰۰ کیلومتری از دوشنبه است. این شهر تپه ای تاریخی دارد که نامش برگرفته از همین تپه است ناحیه قبادیان، زادگاه ناصرخسرو در نزدیکی همین شهر است.

 

  • کولاب

این شهر که در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد دارای تاریخ ۲۷۰۰ ساله است. مقبره عارف و شاعر شهیر فارسی «میرسیدعلی همدانی» در این شهر قرار دارد.