پرواز از تهران

tajik-air-logo-32af63a669-seeklogo-com

 

 

 زمان پرواز  : یکشنبه  ساعت ۱۳:۲۰ ظهر

بلیط 

نوع بلیط 

حداقل قیمت 

 

حداکثر قیمت (به تومان) 

یک طرفه

بزرگسال

۷۱۰/۰۰۰ +۱/۰۵۰/۰۰۰

CHD

۳۴۰/۰۰۰

+۵۰۰/۰۰۰
INF ۳۵/۰۰۰

۳۵/۰۰۰

رفت و برگشت

بزرگسال

۱/۳۵۲/۰۰۰

+۱/۴۷۰/۰۰۰

CHD

۷۱۰/۰۰۰

+۹۰۰/۰۰۰

INF

۳۵/۰۰۰

۳۵/۰۰۰

 

 

توضیحات :

  • بزرگسال  : بالای ۱۲سال
  • CHD : سن  ۱۲ تا ۵  سال
  • INF :  زیر ۵ سال

توجه : مبالغ و زمان پرواز فوق متغییر است.