پرواز از مشهد

1968_377

شرکت هواپیمایی آسمان

 

زمان پرواز : پنجشنبه    ساعت ۸:۵۰  صبح

 بلیط 

نوع بلیط 

 

قیمت به تومان  

 

یک ماهه

بزرگسال

۱/۰۷۳/۰۰۰

CHD

۸۷۳/۰۰۰

INF 

۱۴۵/۰۰۰

۴۵ روزه بزرگسال

۱/۱۲۳/۰۰۰

CHD

۹۱۱/۰۰۰

INF 

۱۵۰/۰۰۰ 

سه ماهه

بزرگسال

۱/۱۷۳/۰۰۰

CHD

۹۴۹/۰۰۰

INF 

۱۵۵/۰۰۰ 

یک ساله

بزرگسال

۱/۲۹۳/۰۰۰

CHD

۹۸۷/۰۰۰

INF 

۱۶۰/۰۰۰ 

یک طرفه

بزرگسال

۶۰۰/۰۰۰

CHD

۴۸۰/۰۰۰

INF

۱۰۰/۰۰۰

توضیحات :

  • بزرگسال  : بالای ۱۲ سال
  • CHD : سن  ۱۲ تا ۲  سال
  • INF :  زیر ۲سال

توجه : مبالغ  و زمان پرواز فوق متغیر است.