آرشیو اخبار: دی ۱۳۹۵

احداث کارخانه تولید رادیاتور تاچی ج.ا.ایران در تاجیکستان

در پی برگزاری نمایشگاه بین المللی تاجیکستان توسط اتاق بازرگانی تاجیکستان از۲۴ تا ۲۶ دسامبر۲۰۱۶ (۴ تا ۶ دی ماه ۱۳۹۵) در شهر دوشنبه رخ داد. پس از برپایی این نمایشگاه که شرکتهای مختلفی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ژاپن،