امامعلی رحمان به مناسبت قانون اساسی پیام تبریک صادر کرد

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، روز قانون اساسی را به مردم این کشور تبریک گفت.

 امامعلی رحمان، رئیس جمهوری در یک پیام تلویزیونی به مردم تاجیکستان فرارسیدن بیست و دومین سال تصویب قانون اساسی را تبریک گفت.

او در پیام خود اظهار داشت اگر بدست آوردن استقلال ضرورت تصویب قانون اساسی دولت ما را داشته باشد تصویب این مدرک مهم سیاسی و حقوقی برای بنیان دولت مستقلمان زمینه ساز شده است و در روند تحکیم حاکمیت دولتی و ارکان دولت داری نقش برجسته ای را بازی می نماید. در قانون اساسی حقوق فردی، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان وظیفه اصلی دولت اعلام شده است در عین حال به خاطر حمایتهای قانون اساسی از شکل منظم و معتدل دولت نوین تاجیکستان و تغییر ناپذیر بودن شکل اداره کشور تمامیت ارضی ماهیت دموکراتیک حقوق بنیادی، دنیوی و اجتماعی دولت از جمله هدف‏های بنیادی قانون اساسی می‏باشد. ایشان در ادامه ذکر کردند ما بر اساس قانون اساس به جامعه جهانی اعلام داشته ایم که مردم تاجیکستان برای آزادی و حقوق شخصی ارزش عالی برشمرده و بر حقوق برابر بین تمام ملتها و اقوام تاکید نموده و طرفدار بنیاد جامعه عدالت پرور می باشد.