اظهارات وزیرنیروایران در یازدهمین همایش کمیسیون همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان

حمید چیت جیان وزیر نیرو ایران روز دوشنبه در آیین گشایش یازدهمین کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان در محل وزارت نیرو گفت: ایران و تاجیکستان از مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی بسیاری برخوردارند، اشتراکاتی که ماهیت ویژه ای به روابط دو کشور در منطقه بخشیده و زمینه های متعددی برای همکاری های دوجانبه فراهم کرده است.
وی گفت: برگزاری منظم اجلاس کمیسیون مشترک و تداوم دیدارها، با تحکیم روابط سیاسی و فرهنگی، تاثیر مثبتی در رشد همکاری های اقتصادی، شناخت فرصت های کاری، زمینه های سرمایه گذاری، افزایش مراودات تجاری و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر همکاری ها بین دو کشور دوست و برادر خواهد داشت.